Kho bạc Nhà nước tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thanh tra - kiểm tra

Mai Anh

Trong hai, ngày 21 - 22/11/2019, tại Đồng Hới (Quảng Bình), Trường nghiệp vụ Kho bạc phối hợp với Vụ Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thanh tra - kiểm tra KBNN khu vực phía Bắc. Khoảng 260 công chức phòng Thanh tra - Kiểm tra thuộc 31 KBNN tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tham gia khóa đào tạo.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thanh tra - kiểm tra KBNN
Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thanh tra - kiểm tra KBNN

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của lực lượng công chức thanh tra KBNN trong việc đảm bảo an toàn tiền, tài sản nhà nước cũng như hoàn thiện các cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng quản lý ngân sách. Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, thanh tra KBNN còn đảm nhiệm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành góp phần ngăn ngừa những sai phạm liên quan đến sử dụng Quỹ ngân sách nhà nước (NSNN).

“Lớp bồi dưỡng là cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa những công chức làm công tác thanh tra - kiểm tra các cấp; trao đổi, giải quyết các vướng mắc, những nội dung chưa thống nhất nhận thức, đặc biệt là các kỹ năng và nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn”, ông Nguyễn Quang Vinh nhận định.

Nội dung khóa học tập trung trao đổi, thảo luận bốn chuyên đề cập nhật cho học viên các kỹ năng thanh tra chuyên ngành KBNN; kỹ năng kiểm tra nội bộ trong hệ thống KBNN; kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở và một số lưu ý với các đơn vị trong công tác thanh tra - kiểm tra.

Các chuyên đề đã thu hút được sự quan tâm, thảo luận của học viên, trong đó tập trung giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi công tác thanh tra - kiểm tra tại cơ sở như: Những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành do chưa có các hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc lựa chọn đơn vị thanh tra bị trùng lặp với các cơ quan thanh tra kiểm tra độc lập khác; phương hướng xử lý khi phát hiện đối tượng thanh tra có sự biến động tăng về số lượng nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo cấp phó tại các bộ phận do sáp nhập; làm rõ quy định văn bản mật đối với kế hoạch thanh tra của đoàn thành tra, kết luận thanh tra…

Đánh giá cao tinh thần học tập, trao đổi của công chức thanh tra - kiểm tra tham dự lớp học, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh cho hay: Đối với những kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách kiểm soát chi, đặc biệt là kiểm soát chi tiền lương, Lãnh đạo KBNN đã ghi nhận, tuy nhiên đối với các vấn đề liên quan đến các thông tư, nghị định cần phải có thời gian trình các cấp có thẩm quyền để từng bước sửa đổi.

Theo Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh, lực lượng công chức thanh tra - kiểm tra KBNN cần phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”. Để là “tai mắt của trên”, công chức thanh tra - kiểm tra cần nắm rõ chế độ chính sách, nắm rõ các quy định của pháp luật, tinh thông quy trình nghiệp vụ từ đó đưa ra các kết luận có tính thuyết phục, xây dựng được sự tín nhiệm của đối tượng thanh tra. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra phải có kỹ năng kiến nghị, xử lý để giúp lãnh đạo hoàn thiện cơ chế chính sách. Thanh tra là bạn của dưới, tức là không chỉ là bạn của đơn vị kiểm tra, mà là bạn của số đông. Công chức thanh tra phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác, có tính răn đe, phòng ngừa, kiểm tra xác xuất một vấn đề, một đơn vị nhưng có tác dụng cảnh tỉnh nhiều đơn vị.

Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc đề nghị công chức thanh tra KBNN cần thực hiện 06 được, 02 thấy, 01 pahri. Đối với cấp trên cần thực hiện 06 chữ được: Nhìn được, nghe được, nhận xét, đánh giá được, kết luận được, kiến nghị được, đôn đốc, thực hiện được các kiến nghị. Đối với bạn ở dưới cần thực hiện được 02 thấy, 01 phải: Cho bạn biết được cái gì làm tốt; thấy cái gì làm chưa tốt; vi phạm phải chịu trách nhiệm.

Đối với Vụ Thanh tra - Kiểm tra - đơn vị thanh tra cấp trên, có vai trò tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc KBNN trong việc chỉ đạo toàn hệ thống, cần lưu ý tiếp thu ý kiến của các đơn vị KBNN cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo điều hành, tập huấn, hướng dẫn kịp thời hơn nữa; giữ vững mối liên hệ giữa các cơ quan, đơn vị để kịp thời đóng góp ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền; hệ thống hóa các báo cáo định kỳ cần thiết.

Đối với công chức các phòng Thanh tra - Kiểm tra cần phải thường xuyên cập nhật chế độ, chính sách, quy trình chuyên môn có liên quan; tăng cường giữ mối liên hệ với KBNN và cơ quan thanh tra cấp trên để phản ánh kịp thời các khó khăn vướng mắc; khắc phục khó khăn vướng mắc hoàn thành tốt nhiệm vụ.