Khóa Việt - Tiệp bị phạt 60 triệu đồng vì chậm công bố thông tin

PV.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khóa Việt – Tiệp vì vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày 29/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1044/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khóa Việt – Tiệp (Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).

Theo đó, UBCKNN quyết định xử phạt số tiền 60 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Khóa Việt – Tiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo lý giải của UBCKNN, Công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính khi công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, 2014; Báo cáo thường niên năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014, 2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 2015).

Trước đó, UBCKNN cũng ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán do vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn.