Khoảng 40 nghìn người có chứng chỉ môi giới bất động sản

Anh Minh

Số liệu thống kê của Hội Môi giới Bất động sản (VARS) cho thấy, hiện nay có khoảng 200 nghìn người hoạt động môi giới bất động sản (BĐS). Để thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, cần quản lý chặt chẽ hơn nữa những cá nhân hành nghề môi giới BĐS chính thức tại các sàn giao dịch BĐS.

Hiện nay có khoảng 200 nghìn người hoạt động môi giới bất động sản.
Hiện nay có khoảng 200 nghìn người hoạt động môi giới bất động sản.

Theo VARS, hiện nay có khoảng 200 nghìn người hoạt động môi giới BĐS. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 40 nghìn người có chứng chỉ môi giới BĐS, đã trải qua quá trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ một cách bài bản.

Theo VARS, để thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, người dân thật sự thấy yên tâm khi lựa chọn giao dịch qua môi giới, sàn giao dịch BĐS, cần quản lý chặt chẽ hơn nữa những cá nhân hành nghề môi giới BĐS chính thức tại các sàn giao dịch BĐS.

Hoạt động của sàn giao dịch BĐS và môi giới BĐS phải đảm bảo chuyên nghiệp, kỹ năng hành nghề cao, năng lực hỗ trợ công việc phải đạt chuẩn, văn hóa đạo đức phải thành nguyên tắc không thể vi phạm...

Đặc biệt là quy định về vai trò, trách nhiệm của sàn giao dịch trong việc cung cấp thông tin, bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư hoặc người mua nhà khi tham gia giao dịch.

Tất cả những người hành nghề tư vấn môi giới cho khách hàng phải hoàn thành đúng, đủ các quy định trước khi hoạt động, trong đó bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề môi giới. Chứng chỉ này sẽ được mã hóa, số hóa dưới hình thức thẻ hành nghề, hình thành hệ thống thông tin dữ liệu để cơ quan nhà nước quản lý.

Người có thẻ sẽ là người giao dịch cuối cùng, xác nhận thông tin cần thiết tư vấn cho khách hàng; mã thẻ sử dụng khi ký hợp đồng sẽ là căn cứ để đánh giá trách nhiệm liên đới khi giao dịch xảy ra vấn đề và như vậy người hành nghề bắt buộc hoạt động nghiêm túc, có uy tín.

Trong thời gian tới, để việc quản lý, phát triển thị trường BĐS thực sự hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước, VARS kiến nghị, cần phải rà soát lại, làm rõ vai trò của các hội chuyên môn nghề nghiệp tham gia vào trong quá trình đào tạo chuyên môn, chứng chỉ hành nghề;

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung vào Luật Kinh doanh BĐS các quy định cụ thể về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về BĐS và môi giới BĐS. Điều này không chỉ giúp Nhà nước trong việc quản lý, giám sát thị trường BĐS, tiết kiệm ngân sách nhà nước, mà còn phù hợp với chuẩn mực pháp luật của nhiều quốc gia.