Khối lượng giao dịch hợp đồng chứng khoán phái sinh giảm 0,59% trong tháng đầu tiên sau giãn cách

Hoa Sơn

Tháng 5 – tháng đầu tiên sau giãn cách xã hội, thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh của Việt Nam giảm nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 205.391 hợp đồng/phiên, giảm 0,59% so với tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 cho thấy, trong tháng 5/2020, thanh khoản trên thị trường giảm nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 205.391 hợp đồng/phiên, giảm 0,59% so với tháng trước.

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt hơn 279.647 hợp đồng vào ngày 8/5/2020, cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.  

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 5/2020

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 5.2020

Tháng 4.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

205.391

 

206.603

-0,59%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

20.186

32.588

-38,06%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm mạnh 38,06% so với tháng 4/2020 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 5, OI đạt 20.186 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 38.324 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 21/5/2020. Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 5/2020 không có giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Về tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm từ 88,23% trong tháng 4 xuống còn 87,74% trong tháng 5/2020 khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng nhẹ, chiếm 11,59% toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1,13%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Cũng theo thống kê của HNX, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2020 giảm so với tháng trước, đạt 54.491 hợp đồng, chiếm 0,66% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 5/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 118.126 tài khoản, tăng 6,94% so với tháng trước.