Khối lượng giao dịch hợp đồng mở chứng khoán phái sinh tăng hơn 70%

PV.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trong tháng 4/2020, khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh 70,64% so với tháng 3/2020 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4, OI đạt 32.588 hợp đồng.

Cụ thể, khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh 70,64% so với tháng 3/2020 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4, OI đạt 32.588 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 4 đạt 35.921 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 28/4/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 4/2020, thanh khoản trên thị trường tiếp tục tăng so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 206.603 hợp đồng/phiên, tăng 18,86% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất hơn 261 nghìn hợp đồng vào ngày 23/4/2020, cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.  

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 4/2020

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3.2020

Tháng 4.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

173.827

 

206.603

18,86%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

19.098

32.588

70,64%

Nguồn: hnx.vn

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 4/2020 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục tăng từ 87,82% trong tháng 3 lên 88,23% trong tháng 4/2020 khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 10,9% toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm so với tháng trước, chiếm 0,87%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2020 tăng tăng 38,5% so với tháng trước, đạt 72.171 hợp đồng, chiếm 0,87% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 4/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 110.458 tài khoản, tăng 7,48% so với tháng trước.