Không công bố thông tin Công ty cổ phần Cầu Đuống bị phạt 70 triệu đồng

PV.

70 triệu đồng là mức phạt dành cho Công ty cổ phần Cầu Đuống do hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 12/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cầu Đuống (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).

Theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Cầu Đuống đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019), quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm này, Công ty cổ phần Cầu Đuống đã Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định pháp luật về chứng khoán.