Không để tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Nguyễn Trung

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu, các địa phương chú trọng thanh tra, kiểm tra công vụ, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, không để tiếp tay, móc nối, bảo kê cho mọi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tăng cường đấu tranh chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tăng cường đấu tranh chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 2635/VPCP-V.I ngày 17/4/2023 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý việc bán hàng trên môi trường thương mại điện tử, đặc biệt đối với các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg; chủ động dự báo sát tình hình, đề ra những giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo; tiếp tục rà soát xử lý những khó khăn vướng mắc, tăng cường phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, xử lý triệt để các vi phạm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, các địa phương chú trọng thanh tra, kiểm tra công vụ, làm tốt công tác tổ chức cán bộ không để tiếp tay, móc nối, bảo kê cho mọi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, Bộ Y tế chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục tập trung nghiên cứu xử lý những khó khăn, vướng mắc; rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành thay thế, từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan, đảm bảo sự đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước đối với nhóm mặt hàng chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người.