Không điều chuyển ô tô chuyên dùng nếu không có định mức sử dụng

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Ngày 24/4, Cục Quản lý công sản- Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc. Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là một trong những nguyên tắc quan trọng.

Tuy nhiên, qua quá trình xem xét, xử lý các trường hợp đề nghị điều chuyển xe ô tô chuyên dùng của một số dự án thuộc trung ương quản lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý, sử dụng, các đơn vị báo cáo nhiều địa phương chưa có quy định định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng.
 
Để đảm bảo việc quản lý, xử lý tài sản nhà nước theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát, xây dựng định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định tại Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2014. Bộ Tài chính không xem xét việc điều chuyển xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị không có định mức theo quy định.