Không giao dịch chứng khoán, một công ty đại chúng bị phạt 350 triệu đồng

Hoàng Minh

Công ty cổ phần (CTCP) Giải pháp thương mại A BA hoàn tất đăng ký công ty đại chúng từ năm 2022 nhưng không giao dịch chứng khoán. Đây là hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối CTCP Giải pháp thương mại A BA.

Cụ thể, Công ty này hoàn tất đăng ký công ty đại chúng từ ngày 31/8/2022, nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với hành vi trên, CTCP Giải pháp thương mại A BA bị phạt hành chính 350 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty này còn bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC hợp nhất các quý III và IV/2022; quý I/2023; Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thay đổi; Quyết định bổ nhiệm… Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Công ty này lên tới 415 triệu đồng.

Bên mức phạt trên, Công ty còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày (kể từ ngày Quyết định số 243/QĐ-XPHC có hiệu lực thi hành) đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ.