Không phải doanh nghiệp nào cũng được hỗ trợ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Theo Ngọc Quỳnh/congthuong.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam mới đưa ra hướng dẫn về hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp bị tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo đó, doanh nghiệp phải có trên 50% số lao động tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra mới được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Liên quan hoạt động của doanh nghiệp thời dịch Covid-19, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách tháo gõ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong đó đã giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 6/2020 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi phạt chậm nộp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, BHXH Việt Nam mới đưa ra hướng dẫn cho BHXH các địa phương về việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không phải doanh nghiệp nào bị tác động của dịch bệnh cũng được tạm dừng đóng. Mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc các ngành nghề, dịch vụ như vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, hoặc bị thiệt hại tài sản mới được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Các khoản quỹ khác như quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp không được tạm dừng đóng. Tiêu chuẩn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất doanh nghiệp phải có số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời phải nghỉ việc từ 50% trở lên có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh, hoặc doanh nghiệp phải bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất tính đến hết tháng 6/2020.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020 khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp và không tính lãi theo qui định. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020, dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì BHXH địa phương kịp thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết việc tạm dừng đóng quỹ hư trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không tiến hành thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết thúc thời gian tạm dừng đóng, doanh nghiệp phải đóng đầy đủ quỹ hưu trí và tử tuất cả số tiền đóng bù của thời gian tạm dừng đóng.