Không phải tất cả các doanh nghiệp FDI đều chịu tác động của thuế tối thiểu toàn cầu

Thùy Linh

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số bộ, ngành có liên quan đề xuất giải pháp chủ động ứng phó với tác động của thuế tối thiểu toàn cầu.

Không phải tất cả các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam đều chịu tác động của thuế tối thiểu toàn cầu.
Không phải tất cả các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam đều chịu tác động của thuế tối thiểu toàn cầu.

Theo đó, đối với việc bổ sung quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, cần quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu (đạt chuẩn 15% - theo quy định Thuế tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) của OECD) để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu của các nước có đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024) và áp dụng từ ngày 1/1/2024.

Đối với quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, bao gồm quy định tổng hợp thu nhập (IIR), áp dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của Thuế tối thiểu toàn cầu để thu phần chênh lệch (nếu có).

Để hạn chế tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đối với thu hút đầu tư, theo Tổng cục Thuế, Việt Nam cần có các giải pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp cho doanh nghiệp FDI nhưng phải đảm bảo không vi phạm quy tắc về thuế tối thiểu toàn cầu, phù hợp với cam kết, thông lệ quốc tế, công khai minh bạch, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường đầu tư.

Với khoảng 36.500 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thì không phải tất cả các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam đều chịu tác động của thuế tối thiểu toàn cầu. Hiện chỉ có khoảng 1.017 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Còn hơn 30.000 doanh nghiệp FDI vẫn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như trước đây.

Đối với 1.017 doanh nghiệp FDI có công ty mẹ ở nước ngoài có doanh thu hợp nhất trên 750 triệu Euro, để thuận lợi cho việc đánh giá tác động, Tổng cục Thuế đã phân chia 1.017 doanh nghiệp trên thành 2 nhóm: 

Nhóm thứ nhất là nhóm tập đoàn công ty đa quốc gia có 1 công ty con tại Việt Nam.

Nhóm thứ hai là nhóm Tập đoàn công ty đa quốc gia có nhiều công ty con tại Việt Nam. 

Hiện các Cục Thuế trên cả nước đang gấp rút tiến hành cập nhật bảng đánh giá tác động theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.