Không thu thuế đối với lô hàng tái nhập bị trả lại do quá thời hạn

PV.

(Tài chính) Hiện nay, một số doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp vướng mắc trong việc xác định thuế nhập khẩu đối với lô hàng bị trả lại do quá thời hạn. Bộ Tài chính cho biết, những lô hàng bị trả lại vì quá thời hạn 365 ngày, sau khi được cơ quan Hải quan kiểm tra sẽ xem xét không bị thu thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra hồ sơ gốc của lô hàng xuất khẩu và lô hàng tái nhập trở lại Việt Nam cùng các giấy tờ chứng minh nguyên nhân hàng hóa bị trả lại.

Khi xác định lô hàng chè tái nhập là hàng hóa đã xuất khẩu, đáp ứng các điều kiện về hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành và quy định tại điểm a khoản 7 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC (trừ yêu cầu về thời hạn nhập khẩu trở lại Việt Nam) thì xem xét không thu thuế nhập khẩu đối với lô hàng của doanh nghiệp theo đúng quy định.