Không tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập - tái xuất

Theo baohaiquan.vn

Trả lời Chi nhánh Công ty TNHH MKP Shipping tại Nha Trang về việc nhập khẩu phụ tùng tàu biển, vật dụng cho tàu đóng mới theo loại hình tạm nhập - tái xuất (TN-TX), Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành thì hàng hóa thuộc loại hình TN-TX thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phân tích chính sách hiện hành, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC: “… linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập khác trong thời hạn nhất định để phục vụ công việc … thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất hoặc miễn thuế xuất khẩu khi tạm xuất khẩu và thuế nhập khẩu khi tái nhập khẩu đối với hàng tạm xuất tái nhập.

Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế tại khoản này nếu quá thời hạn TN-TX hoặc TX-TN theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì phải nộp thuế”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì hàng TN-TX thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Vì vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trước khi tàu xuất cảnh, chủ tàu nước ngoài tạm nhập trang thiết bị, phụ tùng, vật tư, vật dụng cho thuyền viên để lắp ráp và sử dụng trên tàu sau đó được xuất ra khỏi Việt Nam cùng con tàu, thì số hàng hóa nêu trên được miễn thuế NK khi tạm nhập, thuế XK khi tái xuất và không phải nộp thuế GTGT. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Được biết, việc quản lý, theo dõi hàng hóa NK theo loại hình gia công thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC.