Khu công nghiệp, khu kinh tế góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

PV.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo thống kê của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 7/2016, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các Khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, tổng doanh thu của các KCN, KKT đạt hơn 79,3 tỷ USD, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2015. Đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 66 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 53,5 tỷ USD, đóng góp gần 51% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2015).

Kim ngạch nhập khẩu đạt 52,8 tỷ USD, đóng góp 49% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015).

Trong 7 tháng đầu năm 2016, các KCN, KKT đã tạo thêm hơn 250 ngàn việc làm mới. Tổng số lao động trong KCN, KKT lũy kế đến hết tháng 7/2016 là hơn 3 triệu lao động.

Như vậy, các KCN, KKT ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, thúc đẩy xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tạo công ăn việc làm như nêu trên.

Không những thế, các KCN, KKT đã thu hút được một số dự án đầu tư có quy mô lớn và rất lớn trong lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, KKT, từng bước khẳng định Việt Nam như là một cứ điểm sản xuất công nghiệp toàn cầu.