Khung xử phạt mang tính răn đe

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước đã được Bộ Tài chính hoàn thiện và trình Chính phủ.

Khung xử phạt mang tính răn đe
Các vi phạm trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước sẽ được xác định cụ thể. Nguồn: baohaiquan.vn

Bên cạnh việc đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với các quy định mới tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN),... dự thảo Nghị định đã bổ sung nhiều nội dung cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực dự trữ quốc gia và Kho bạc Nhà nước.

Thêm 6 biện pháp khắc phục hậu quả

Kế thừa quy định tại Nghị định số 25/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, dự thảo Nghị định đưa ra nhiều đề xuất chỉnh sửa, bổ sung về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực dự trữ quốc gia và thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt.

Do các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước bao gồm cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước. Vì vậy, để đảm bảo tính răn đe, dự thảo quy định không được sử dụng tiền NSNN hoặc tiền có nguồn gốc từ NSNN để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Một nội dung quan trọng mà Bộ Tài chính dự kiến bổ sung là các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia. Theo phân tích của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, hiện nay, theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia, ngoài Bộ Tài chính là cơ quan trực tiếp tổ chức quản lý, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, các cơ quan khác như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

Do vậy, thanh tra viên, chánh thanh tra cấp bộ và chánh thanh tra cấp sở tại địa phương có các hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định về  cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Hơn nữa, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra cấp bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành có quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực dự trữ quốc gia. Với những căn cứ đó, dự thảo bổ sung thêm các chức danh thanh tra có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực dự trữ quốc gia cho phù hợp.

Trong nội dung về khắc phục hậu quả, Bộ Tài chính đưa thêm vào dự thảo 6 biện pháp gồm: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; buộc thu hồi hàng dự trữ quốc gia do điều chuyển, xuất cấp không đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; buộc thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc yêu cầu kỹ thuật bảo quản tạm thời, thời hạn bảo quản hàng dự trữ quốc gia; buộc bảo quản hàng dự trữ quốc gia đúng các địa điểm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; buộc khôi phục lại nguyên trạng cơ sở vật chất-kỹ thuật, tài sản; buộc hoàn trả hàng dự trữ quốc gia bị thất thoát, sử dụng không đúng mục đích hoặc cấp phát không đúng đối tượng.

Phạt tối đa 50 triệu đồng

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước là một lĩnh vực mới, chưa được đề cập trong các văn bản trước đây nên các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực này được thiết kế trong dự thảo dựa trên những quy định hiện hành của pháp luật và thực tiễn kiểm soát chi NSNN.

Theo đó, các hành vi vi phạm của tổ chức khi đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán, chi trả NSNN vi phạm các điều kiện chi NSNN được xác định gồm: Vi phạm quy định về khoản chi NSNN phải có trong dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao; vi phạm quy định chi NSNN phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định về thủ tục kiểm soát chi NSNN gồm các hành vi sau: Vi phạm quy định về hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi NSNN; vi phạm chế độ thanh toán; vi phạm thủ tục kiểm soát cam kết chi; vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng NSNN.

Về mức xử phạt, Bộ Tài chính cho biết, Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định mức xử phạt tối đa trong lĩnh vực này, tuy nhiên việc kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước là nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật NSNN, thông qua đó kiểm soát, chống lãng phí. Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính quy định phạt tối đa là 50 triệu đồng, đồng thời quy định biện pháp khắc phục hậu quả buộc thu hồi số đã chi sai chế độ quy định.

Cũng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có 2 nhóm người có thẩm quyền xử phạt đối với lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước là thanh tra (bao gồm thanh tra tài chính và công chức Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành) và thủ trưởng Kho bạc Nhà nước - cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành (Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước).

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho hay, do các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước là hành vi của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách, chủ đầu tư; khung xử phạt tiền thấp do chủ yếu mang tính răn đe là chính nên quy định thẩm quyền xử phạt tối đa đối với các chức danh trên đều không vượt mức tối đa được phép áp dụng trong Luật.