Kiểm toán Nhà nước: Hancorp cần xác định lại giá trị "đất vàng"

Theo Minh Sơn/thoibaokinhdoanh.vn

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) đã để xảy ra một số sai phạm lớn trong quá trình cổ phần hoá như: Chưa xác định lại kết quả kinh doanh các dự án bất động sản; hạch toán một số chi phí chưa phù hợp ảnh hưởng đến việc xác định lợi nhuận, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

KTNN cũng yêu cầu Hancorp điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán. Nguồn: Internet
KTNN cũng yêu cầu Hancorp điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán. Nguồn: Internet

KTNN vừa ban hành kết luận kiểm toán tại Hancorp. Cuộc kiểm toán này nhằm kiểm toán quyết toán giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Hancorp, thời kỳ 1/1/2012 – 15/8/2014.

Kết luận của KTNN cho rằng theo quy định về cổ phần hóa, Hancorp phải lập phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đang quản lý, sử dụng khi cổ phần hóa trình Bộ Xây dựng phê duyệt.

Nhiều tồn tại về sử dụng đất

Như tại Hà Nội có 10 khu đất, tại Tp Hồ Chí Minh có 1 khu đất, tại tỉnh Nghệ An có 1 khu đất và tại tỉnh Đồng Nai có 1 khu đất. Phương án này có bổ sung thêm 3 khu đất thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gồm: dự án Khu dân cư Long Thọ – Phước An (Đồng Nai); dự án tổ hợp Nhà ở đa năng 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long (LQTTL) và dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu Đoàn ngoại giao (Hà Nội).

Báo cáo đã đánh giá, việc xây dựng phương án sử dụng đất của Hancorp cơ bản phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa được duyệt. Các địa phương đã có ý kiến về phương án sử dụng đất khi CPH của Hancorp, riêng UBND Tp. HN chưa có ý kiến với khu đất thực hiện dự án nhà ở 28 tầng Làng quốc tế Thăng Long.

Theo hồ sơ được cung cấp, tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (1/1/2012), công ty đang quản lý, sử dụng 10 khu đất. Trong số 10 khu đất trên, 9 khu đất được Hancorp xây dựng phương án tiếp tục sử dụng đất khi CPH và xác định giá trị để xác định giá trị doanh nghiệp khi CPH; 1 khu đất bàn giao về UBND thành phố Hà Nội.

Trong 9 khu đất tiếp tục sử dụng theo phương án CPH, đến thời điểm này chỉ còn lại dự án Khu Đoàn ngoại giao (N01-NG, N02-NG) đơn vị đang làm việc với cấp thẩm quyền để xác định nghĩa vụ tài chính theo phương thức bù trừ với chi phí đầu tư hạ tầng của khu.

Theo KTNN, Hancorp chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng 3.005m2 để làm nhà ở cao tầng cho người nước ngoài (N01-NG, N02-NG).

Tại Dự án tổ hợp Nhà ở đa năng 28 tầng LQTTL, Hancorp đã thực hiện nghĩa vụ với NSNN về tiền sử dụng đất là 119.343 triệu đồng. Tuy nhiên chưa thực hiện nộp về Ngân sách UBND thành phố Hà Nội phần giá trị tương ứng với "phần chênh lệch giữa giá bán và giá thành của 30% diện tích sàn căn hộ của dự án".

Đơn vị đã trích trước trên báo cáo tài chính khoản phải nộp này là 19.630 triệu đồng, kết quả kiểm toán xác định lại theo chi phí dự án được xác định đến thời điểm lập báo cáo tài chính là 20.402 triệu đồng.

Ngoài ra, khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần (15/8/2014), Dự án tổ hợp Nhà ở đa năng 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long của Hancorp đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán dự án. Vì vậy, giá thành các sản phẩm của dự án đang tạm xác định trên cơ sở các chi phí được phép hạch toán.

Tại Dự án Khu dân cư Phước An – Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Hancorp thực hiện bàn giao toàn bộ diện tích đất 207.274 m2 cho UBND huyện Nhơn Trạch theo các quyết định thu hồi đất trên.

Xử lý dứt điểm tồn tại

Cũng theo kết luận kiểm toán của KTNN, đối với khu đất 5.000m2 tại xã Kiến Hưng, Hà Đông (Hà Nội) là diện tích trước đây TCT được UBND tỉnh Hà Tây đồng ý cho sử dụng tiền thuê đất trong 20 năm (tính từ năm 1997) để góp vốn liên doanh trong công ty TNHH Xây dựng và Phát triển kỹ thuật Econ Hà Nội.

Năm 2011, công ty đã giải thể và bàn giao lại cho TCT sử dụng lô đất trên. Đơn vị đã làm việc với ban ngành Tp Hà Nội để hoàn tất các thủ tục pháp lý để trả lại đất cho UBND Tp song đến thời điểm này vẫn chưa hoàn tất.

Ngoài ra, nếu tính đến 15/8/2014, Hancorp còn chưa bàn giao tài sản không cần dùng gồm Nhà ở K51 và Trạm điện K5 cho UBND thành phố Hà Nội theo phương án sử dụng đất trong phương án cổ phần hóa.

KTNN đã yêu cầu Bộ Xây dựng cần chỉ đạo Hancorp giải quyết dứt điểm các tồn tại trong xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần; phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề về đất đai liên quan làm cơ sở quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

KTNN cũng kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề về tài chính, phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề về đất đai liên quan làm cơ sở quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Đối với dự án tổ hợp Nhà ở 28 tầng Làng Quốc tế Thăng Long, Hancorp thanh quyết toán chi phí thực hiện dự án với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nộp về ngân sách thành phố phần giá trị tương ứng với "phần chênh lệch giữa giá bán và giá thành của 30% diện tích sàn căn hộ của dự án".

Đối với dự án đầu tư hạ tầng Khu Đoàn ngoại giao cần thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất của các diện tích chưa chuyển nhượng thuộc khu N01-G và N02-NG.

KTNN cũng yêu cầu Hancorp điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán; chấn chỉnh công tác quyết toán vốn tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN tại Báo cáo kiểm toán này và báo cáo kết quả thực hiện về KTNN trước ngày 31/05/2019.