Kiến nghị cải cách về hoá đơn

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trao đổi với phóng viên, đại diện Nhóm công tác thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Cúc cho rằng, năm 2015, ngành Thuế cần tiếp tục rà soát các quy định chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến số giờ nộp thuế GTGT theo hướng đơn giản hóa, cắt giảm những quy định về hoá đơn gây mất thời gian kê khai, nộp thuế cho doanh nghiệp.

Kiến nghị cải cách về hoá đơn
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đề xuất của Nhóm công tác thuế, trên tờ hoá đơn nên bỏ quy định về việc đặt dấu chấm sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ… và sử dụng dấu phẩy sau chữ số hàng đơn vị. Bỏ quy định DN phải có văn bản đăng ký với cơ quan Thuế nếu sử dụng chữ tiếng Việt không dấu và sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ… và sử dụng dấu chấm sau chữ số hàng đơn vị.

Lý giải cho đề xuất này, Nhóm công tác thuế cho rằng, hiện nay trên hóa đơn đã có dòng “thành tiền” phải ghi bằng chữ nên không cần bắt buộc phải ghi dấu chấm, dấu phẩy phân cách giữa các con số và thêm thủ tục đăng ký với cơ quan Thuế khi thay đổi dấu là không cần thiết. Trong trường hợp người viết hóa đơn không dùng dấu chấm hay dấu phẩy để phân cách giữa hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ… thì kế toán cũng không phải mất công rà soát cho đúng quy định.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cần sửa quy định của Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ về việc xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 đến 6 tháng của DN. Quy định này gây mất thêm thời gian cho DN vì cứ 3 tháng, 6 tháng phải đến cơ quan Thuế để đăng ký phát hành hóa đơn một lần. Mặt khác, quy định này chỉ áp dụng cho DN mới thành lập hoặc DN có rủi ro cao theo đánh giá của cơ quan Thuế chứ không phải áp dụng cho tất cả các DN như hiện nay.

Cũng theo kiến nghị của Nhóm công tác thuế, quy định về chỉ tiêu “tên người bán” trên hoá đơn cũng cần phải sửa đổi theo hướng chỉ cần DN ghi đủ thông tin về mã số thuế để xác định được người mua, người bán. DN bán hàng có thể viết tắt tên, địa chỉ, không cần quy định chi tiết chữ nào được viết tắt để kế toán đỡ mất công rà soát hóa đơn đầu vào và phát sinh thêm các trường hợp phải điều chỉnh hóa đơn khi sai những chỉ tiêu này.

Bởi thực tế nhiều trường hợp người mua có tên dài, nhiều cụm từ có thể viết tắt được nhưng người đi mua hàng hóa, dịch vụ của DN không nhớ chữ nào viết tắt đã ghi trong đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Nếu sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên, dự kiến số giờ tuân thủ thuế GTGT của DN sẽ giảm được khoảng 10 giờ/năm cho việc rà soát, kiểm tra hóa đơn đầu vào hợp lệ được khấu trừ thuế.

Ngoài ra, theo bà Nguyễn Thị Cúc, năm 2015 cũng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan Thuế trong việc rà soát các quy định chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến số giờ nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo quy định của pháp luật thuế TNDN, thời điểm lập hóa đơn xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì doanh thu tính thuế TNDN đối với dịch vụ được xác định ngay khi lập hóa đơn. Quy định này làm DN phát sinh thời gian để điều chỉnh doanh thu, chi phí tương ứng do khác biệt giữa doanh thu tính thuế TNDN với việc ghi nhận doanh thu của kế toán. 

"Nên bỏ yêu cầu DN phải gửi văn bản đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất, hư hỏng chậm nhất là cùng với khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN (quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính). Theo đó, DN chỉ cần lưu giữ các hồ sơ tại DN và xuất trình khi cơ quan Thuế yêu cầu. Ngoài ra, yêu cầu DN phải tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh và lưu tại DN tại Thông tư 78 cũng nên xem xét bãi bỏ. Quy định này không có giá trị thực tế trong quản lý thuế nhưng lại gây mất thêm thời gian cho người nộp thuế. Dự tính, nếu sửa đổi các quy định này sẽ giảm được 34 giờ/năm"- bà Nguyễn Thị Cúc nhận định.