Kiến nghị tạm dừng việc ký kết hợp đồng mua ống nước của nhà thầu Trung Quốc

Theo kinhtevadubao.com.vn

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn thông tin về dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Văn bản này, UBND Thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2000/VPCP-KTN, ngày 25/3/2016 yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát toàn bộ quá trình thực hiện dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông. Trên cơ sở đó đánh giá, làm rõ những thông tin gần đây dư luận đề cập liên quan đến dự án, đề xuất những giải pháp để bảo đảm dự án được thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tổ chức họp với đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, các sở, ngành liên quan của Hà Nội, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 1862/UBND-XDGT ngày 31/3/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ với những nội dung chính: Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông do Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư; sau khi hoàn thành Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam sẽ hợp đồng cung cấp nước với các đơn vị chức năng của TP. Hà Nội theo đơn giá được UBND Thành phố phê duyệt.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 1285/CP-CN, ngày 24/9/2003 với công suất 600.000 m3/ngày đêm. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành từ năm 2009 với công suất 300.000 m3/ngày đêm và hiện đang cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô trung bình khoảng 200.000 m3/ngày đêm.

Để triển khai giai đoạn 2 của dự án, Tổng Công ty Vinaconex đã ban hành Quyết định số 0459A/2010/QĐ-ĐT ngày 6/7/2010 giao cho Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) làm chủ đầu tư dự án.

Trên cơ sở ý kiến thỏa thuận và góp ý thiết kế cơ sở dự án giai đoạn 2 của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 18/BXD-HTKT ngày 22/7/2014, Công ty Viwasupco đã ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2014 phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở dự án: “Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn 2 nâng công suất lên 600.000 m3/ngày đêm”.

Sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu CCOG09: Cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện với chiều dài 21k m, đường kính DN1800mm.

Đến ngày 16/3/2016, chủ đầu tư đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CCOG09. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc); loại hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá cố định; thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày

Đây là dự án theo hình thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Vận hành) do Công ty Viwasupco là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư.

Do vậy, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp làm rõ các vấn đề dư luận quan ngại, đặc biệt về: Nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu, các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu gói thầu CCOG09: Cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện; quá trình xét thầu; các cam kết, ràng buộc liên quan đến tiến độ, chất lượng vật tư cung cấp, giá cả hợp đồng… trước khi quyết định việc ký kết hợp đồng.

Qua rà soát, tổng hợp, bước đầu UBND T.P Hà Nội đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện một số nội dung công việc như:

- Tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo và phụ kiện;

- Nghiên cứu kỹ về ý kiến của tư vấn xét thầu và dư luận của nhân dân liên quan đến việc lực chọn nhà thầu của gói thầu cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện;

- Thuê đơn vị tư vấn quốc tế có đủ năng lực thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng toàn diện của đoạn đường ống mẫu do nhà thầu cung cấp, bảo đảm theo các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ mời thầu;

- Lập quy trình kiểm định, nghiệm thu chất lượng vật tư từ giai đoạn sản xuất, thi công, đưa vào sử dụng lâu dài kèm theo các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, đánh giá;

Sau khi tư vấn thực hiện đánh giá đạt kết quả, chủ đầu tư phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân, các nhà chuyên môn và các nhà khoa học biết và ủng hộ; trường hợp kết quả không đạt yêu cầu về kỹ thuật, chủ đầu tư phải thông báo hủy ngay kết quả đấu thầu; chủ đầu tư tập trung thực hiện toàn bộ các nội dung trên và hoàn thành trong tháng 4/2016 (do tính cấp bách của công trình).