Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm đạt 4,3 tỷ USD

Theo daibieunhandan.vn

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2.2017 ước đạt 1,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2017 đạt 4,3 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu mua cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa. Nguồn: internet.
Thu mua cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa. Nguồn: internet.

Trong số đó, so với cùng kỳ năm 2016 giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 8,8%; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 844 triệu USD, giảm 3,1%, giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 993 triệu USD, tăng 0,3%.

Tăng trưởng mạnh nhất là mặt hàng cao su, tăng 25,4% về khối lượng và tăng gấp 2,4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 2.2017 đạt 99.000 tấn với giá trị đạt 211 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su hai tháng đầu năm ước đạt 193.000 tấn và 392 triệu USD.

Mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ cũng tăng 0,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 2.2017 đạt 335 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hai tháng đầu năm 2017 ước đạt 944 triệu USD.

Về cà phê, trong hai tháng đầu năm 2017, xuất khẩu mặt hàng này giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 22,3% về giá trị. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu càphê tháng 2.2017 ước đạt 132.000 tấn với giá trị đạt 299 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 273 nghìn tấn và 616 triệu USD.

Bên cạnh sự gia tăng của một số mặt hàng thì nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực đã có sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016 như lúa gạo, chè, thủy sản, hạt điều, tiêu…

Giảm mạnh nhất là mặt hàng lúa gạo, giảm 17,2% về khối lượng và giảm 40,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Với khối lượng gạo xuất khẩu tháng 2.2017 ước đạt 462.000 tấn và giá trị đạt 104 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm ước đạt 799.000 tấn và 248 triệu USD.