Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD

PV.

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết ngày 15/6/2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD, tăng 21,5% (tương ứng tăng hơn 31,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

tính đến hết ngày 15/6/2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.
tính đến hết ngày 15/6/2017, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ 1 tháng 6/2017 (từ 1/6 - 15/6/2017), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 17,5 tỷ USD, giảm 12,9% (tương ứng giảm hơn 2,85 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 5/2017.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6/2017 thâm hụt tới 323 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2017 thâm hụt hơn 2,8 tỷ USD, bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong nửa đầu tháng 6/2017, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất, nhập khẩu là 11,35 tỷ USD, giảm 13,5% (tương ứng giảm gần 1,78 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5/2017.

Tính đến hết ngày 15/6/2017, khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất, nhập khẩu hơn 117,8 tỷ USD, chiếm 65,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,8% (tương ứng tăng gần 22,62 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 6/2017 thặng dư 759 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/6/2017 hơn 7,55 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2017 đạt gần 8,59 tỷ USD, giảm 16,7% (tương ứng giảm hơn 1,72 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017. Tính đến hết ngày 15/6/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 88,52 tỷ USD, tăng 18,7% (tương ứng tăng hơn 13,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 5/2017, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 26%, tương ứng giảm 616 triệu USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 34,3% (tương ứng giảm 250 triệu USD); Giầy dép các loại giảm 11% (tương ứng giảm 87 triệu USD); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 8,6% (tương ứng giảm 85 triệu USD); Sắt thép các loại giảm 51,6% (tương ứng giảm 78 triệu USD); Hàng thủy sản giảm 19,1% (tương ứng giảm 77 triệu USD)…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6 đạt gần 6,05 tỷ USD, giảm 16,8% (tương ứng giảm gần 1,23 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2017, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  gần 62,68 tỷ USD, chiếm đến 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 20,2% (tương ứng tăng gần 10,55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2017 đạt gần 8,91 tỷ USD, giảm 8,8% ( tương ứng giảm 860 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017. Tính đến hết ngày 15/6/2017, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 91,32 tỷ USD, tăng 24,3% (tương ứng tăng gần 17,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

So với nửa cuối tháng 5/2017, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2017 tăng/giảm nhiều ở một số nhóm hàng sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 15,9% (tương ứng giảm 253 triệu USD); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 9,5% (tương ứng giảm 173 triệu USD); Vải các loại giảm 13,8%, (tương ứng giảm 82 triệu USD); Điện thoại các loại giảm 12,7% (tương ứng giảm 80 triệu USD); ngô giảm 59,1% (tương ứng giảm 55 triệu USD)… 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6/2017 đạt gần 5,3 tỷ USD, giảm 9,4% (tương ứng giảm 552 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2017, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 55,13 tỷ USD, tăng 28% (tương ứng tăng hơn 12,07 tỷ USD), chiếm 60,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.