Cấp số định danh cho hàng hóa xuất nhập khẩu

PV.

Ngày 12/6/2017, Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp bàn với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi cảng và các hãng tàu để bàn về việc cấp số định danh cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm quản lý, giám sát hải quan hiệu quả tại cảng biển.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tại cuộc họp, Tổng cục Hải quan cho biết, với mục tiêu quản lý hàng hóa xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, việc cấp số định danh cho hàng hóa xuất nhập khẩu dựa trên nguyên tắc số định danh đảm bảo duy nhất, không trùng lặp trên toàn hệ thống.
Theo đó, số định danh được doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng sử dụng khi đưa hàng hóa vào/ra cảng, kho bãi và gửi thông tin trao đổi với hệ thống của cơ quan hải quan. Số định danh được khai trên tờ khai hải quan, sử dụng liên kết các khâu, các thủ tục.
Đối với hàng hóa nhập khẩu, hệ thống tự động cấp theo các thông tin có trên bản khai hàng hóa và được cấp cho từng house bill (số vận đơn). Còn với hàng hóa xuất khẩu, hệ thống cấp số định danh dựa trên thông tin do doanh nghiệp  xuất nhập khẩu cung cấp.
Về thời điểm cấp số định danh, với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận/phê duyệt bản khai hàng hóa (kèm theo thông tin house bill đã được khai báo). Trường hợp thông tin bản khai hàng hóa chưa đầy đủ thì hãng tàu, người phát hành vận đơn phải khai báo bổ sung để hệ thống cấp số định danh.
Đối với hàng hóa xuất khẩu, thời điểm cấp số định danh là trước khi hàng hóa đưa vào khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đăng ký để được cấp số định danh.
Được biết, việc cấp số định danh cho hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những hoạt động trong kế hoạch của Tổng cục Hải quan nhằm kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để quản lý hiệu quả hàng hóa xuất nhập khẩu, qua đó giảm thời gian thông quan hàng hoá theo chủ trương của Chính phủ cũng như Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020.