Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2017 tăng 21,5% so với cùng kỳ

PV.

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2017 (từ 16/5 - 30/5/2017) đạt 20,08 tỷ USD, tăng 22,9% (tương ứng tăng hơn 3,74 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2017. Kết quả này đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt gần 162,45 tỷ USD, tăng 21,5% (tương ứng tăng gần 28,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt gần 162,45 tỷ USD. Nguồn: Internet
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt gần 162,45 tỷ USD. Nguồn: Internet

Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5/2017 đạt gần 13,13 tỷ USD, tăng 22,1% (tương ứng tăng 2,38 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 5/2017. Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI 5 tháng đầu năm đạt hơn 106,5 tỷ USD, tăng 23,7% (tương ứng tăng 20,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ 2 tháng 5/2017, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 540 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 5 tháng đầu năm 2017 về mức thâm hụt gần 2,5 tỷ USD, bằng 3,1% kim ngạch xuất khẩu.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2017 đạt hơn 10,31 tỷ USD, tăng 35,3% (tương ứng tăng gần 2,69 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5/2017.

So với kỳ 1 tháng 5/2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 tăng chủ yếu do một số nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh như: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 34,7% (tương ứng tăng 611 triệu USD); Hàng dệt may tăng 42,5% (tương ứng tăng 339 triệu USD); Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 56,7% (tương ứng tăng 265 triệu USD); giầy dép các loại tăng 34% (tương ứng tăng 200 triệu USD)…

Tính đến hết tháng 5 năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 79,98 tỷ USD, tăng 18,4% (tương ứng tăng hơn 12,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2017 đạt hơn 9,77 tỷ USD, tăng 12,1% (tương ứng tăng hơn 1,05 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 05/2017.

Như vậy, tính đến hết tháng 05/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 82,47 tỷ USD, tăng 24,7% (tương ứng tăng gần 16,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.