Kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính ngân hàng 10 tháng năm 2014 và nhận định của các tổ chức quốc tế


Bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tháng 10 tiếp tục xu hướng hồi phục, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng dù tốc độ thấp, ổn định vĩ mô được duy trì khi lạm phát được kiềm chế ở mức thấp. Tuy nhiên, sức cầu của nền kinh tế còn yếu, quá trình tái cơ cấu các lĩnh vực ưu tiên triển khai còn chậm ... vẫn là những thách thức đòi hỏi cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, nhiều tổ chức quốc tế, định chế tài chính và các hãng truyền thông nước ngoài đã có những Báo cáo, bài viết, tin liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam.

Báo cáo dưới đây của Trung tâm Nghiên cứu BIDV sẽ đánh giá tình hình thực tế kinh tế Việt Nam qua 10 tháng đầu năm và tổng hợp các nhận định của các tổ chức quốc tế.

Mời download nội dung Báo cáo: Bao cao va nhan dinh quoc te.docx