VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngân hàng tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân hàng tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước cho biết, định hướng chiến lược của ngành trong năm 2017 là sẽ tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ như: nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng đang “rót tiền” vào nông nghiệp công nghệ cao

Vietcombank dẫn đầu các ngân hàng tại Việt Nam trong 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á

Theo đó, ngành Ngân hàng xác định, về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2017, NHNN khẳng định sẽ tiếp tục kiên định điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (khoảng 6,7%), bảo đảm thanh khoản của các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ.

Mục tiêu cơ bản là, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%; tín dụng tăng khoảng 18%, song có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Đồng thời, NHNN sẽ điều hành các giải pháp tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

Đặc biệt, sẽ tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ (nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao); đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng trung, dài hạn, tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM