VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quy định mới về áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Quy định mới về áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán

Áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán là một trong những quy định mới tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) là một trong những trường hợp đầu tiên trên thị trường chứng khoán bị áp dụng hình thức này.

Thông tin Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bị bắt là bịa đặt

Quy định về tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính dự Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022

Trách nhiệm đăng ký mã số giao dịch chứng khoán như thế nào?

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) với số tiền 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 05 tháng vì không báo cáo về dự kiến giao dịch.

Theo các chuyên gia chứng khoán, áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán là một trong những quy định mới vừa được bổ sung tại Khoản 40, Điều 1, Nghị định số 128/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Nghị định số 128/2021/NĐ-CP bổ sung điều Điều 51a (được bổ sung sau Điều 51, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) về áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán. Theo đó, khi áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán quy định tại khoản 7 Điều 33, khoản 1 Điều 34 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, người có thẩm quyền quy định tại Điều 47 Nghị định này ra quyết định đình chỉ có thời hạn đối với toàn bộ hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải dừng ngay toàn bộ hoạt động mua, bán chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi quyết định xử phạt cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các công ty chứng khoán để thi hành.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ nhận được quyết định xử phạt, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các công ty chứng khoán liên quan phải gửi văn bản thông báo cho người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt về kết quả thi hành tại tổ chức của mình.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM