VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quý I/2018, tăng trưởng tín dụng đạt 2,23%

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quý I/2018, tăng trưởng tín dụng đạt 2,23%

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,23%.

“Siết” tín dụng chảy vào bất động sản

Tăng trưởng tín dụng - Thực hiện đúng mục tiêu

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng trở lại

Cụ thể, tính đến thời điểm 20/3/2018, tổng phương tiện thanh toán tăng 3,23% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm trước tăng 2,88%); huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 2,20% (cùng kỳ năm trước tăng 2,43%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,23% (cùng kỳ năm trước tăng 2,81%).

Tổng cục Thống kê đánh giá, lãi suất huy động hiện nay khá ổn định. Theo đó, hiện lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,6%-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3%-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3%-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5%-7,3%/năm.

Trong khi đó, hiện mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%-6,5%/năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Đặc biệt, đối với nhóm khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4%-5%/năm.

Trước đó, theo báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ tại hai thành phố lớn nhất cả nước, tăng trưởng tín dụng quý I/2018 của Hà Nội ước khoảng 2,04%; trong khi tăng trưởng tín dụng của TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 3%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM