VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tăng mạnh so với tháng trước

Trong tháng 2/2019, chỉ có 1 cổ phiếu mới niêm yết là CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX tăng mạnh so với tháng trước

HNX Index đạt 105.86 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, tăng 3% so với thời điểm cuối tháng trước. Thanh khoản trên thị trường tăng mạnh so với tháng trước.

Tháng 9/2017, chỉ số HNX Index tăng 3,5%

Tháng 4/2017, HNX Index giảm 1,41%

Tháng 2, HNX Index tăng +2,81%

HNX Index tháng 10: 10 phiên tăng và 11 phiên giảm

Theo thống kê của HNX, chỉ số HNX Index đạt 105.86 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, tăng 3% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 197 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với thời điểm cuối tháng 1/2019.

Thanh khoản trên thị trường tăng mạnh so với tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn gần 583,5 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 7,7 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 38,9 triệu cổ phiếu (tăng 36% so với tháng trước), tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 518 tỷ đồng/phiên (tăng hơn 30% so với tháng trước).

Chỉ số giá cổ phiếu các ngành tăng nhẹ so với tháng trước, trong đó ngành Xây dựng là ngành có chỉ số tăng nhiều điểm nhất ( tương ứng 5,98% so với tháng trước) với 129,68 điểm. Tại thời điểm ngày 28/2, các chỉ số ngành biến động như sau: ngành Xây dựng giảm 2,24 điểm (tương ứng 1,73%) còn 127,44 điểm, ngành Công nghiệp giảm 0,69 điểm còn 186,33 điểm. Chỉ số LargeCap tháng này giảm 3,29 điểm còn 161,86 điểm, chỉ số Mid/SmallCap giảm 0,07% còn 151,9 điểm.

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 81,7 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt xấp xỉ hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 415 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt gần hơn 1,1 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 744 tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt gần 372 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt gần 6,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63,73% về khối lượng giao dịch và 82,18% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Riêng trong tháng 2/2019, chỉ có 1 cổ phiếu mới niêm yết là CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An và không có cổ phiếu nào hủy niêm yết trên.

Như vậy, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng (ngày 28/2) là 378 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 12,8 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 128 nghìn tỷ đồng.

Bảng 1: 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2019

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

SHB

87.610.707

2

VGC

81.749.549

3

PVS

64.429.833

4

ACB

35.340.281

5

VCG

26.615.826

 

Bảng 2: 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

PVS

17.612.040

2

VGC

1.656.700

3

SHB

449.847

4

BVS

340.700

5

SHS

225.930

 

Bảng 3: 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)

1

VGC

48.366.600

2

PVS

3.941.559

3

HUT

2.695.100

4

SHS

1.176.400

5

SHB

824.647

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM