VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Vi phạm sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán bị xử phạt như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Vi phạm sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán bị xử phạt như thế nào?

Điều 35, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định rõ về mức xử phạt đối với vi phạm sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán.

Tổng số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán tăng hơn 13% so với đầu năm

Rất khó xảy ra "bong bóng" ở hai lĩnh vực bất động sản và chứng khoán

BAOVIET Bank miễn phí rút tiền cho khách hàng của Chứng khoán Bảo Việt

Mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ với tăng trưởng kinh tế và phát triển thị trường chứng khoán

Cụ thể, theo Điều 35, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, sẽ phạt tiền 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn mức phạt tiền tối đa 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân đối với hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân thì áp dụng mức phạt tiền tối đa này để xử phạt.

Bên cạnh đó, sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với người hành nghề chứng khoán có hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ buộc phải nộp lại khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM