VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xử phạt vi phạm hành chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có gì mới?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xử phạt vi phạm hành chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có gì mới?

Trong năm 2020, tình trạng vi phạm trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm dù chế tài xử phạt khá nặng và cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trước tình hình đó, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó quy định rõ các mức xử phạt nghiêm đối với hành vi không công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Quy định mới về đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán phái sinh

Báo cáo giám sát giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán như thế nào?

Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Thêm 2 doanh nghiệp bị xử phạt vì công bố thông tin chỉ trong tuần đầu mới

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉ riêng trong tuần đầu của năm mới 2021, đã có thêm 2 doanh nghiệp bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ngày 05/01/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM (Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo đó, phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM là tổ chức liên quan đến ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) mua 10.000 cổ phiếu FPT ngày 08/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, ngày 04/01/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Theo Quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng đã có hành vi vi phạm hành chính mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo cơ quan này theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ tháng 5/2019 đến tháng 11/2020, Công ty này đã thực hiện mua lại 68.158 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Với hành vi vi phạm này, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 85 triệu theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xử phạt vi phạm hành chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có gì mới?

Trong năm 2020, tình trạng vi phạm trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm dù chế tài xử phạt khá nặng và cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.

Để ngăn chặn và răn đe tình trạng này, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân.

Riêng hành vi vi phạm sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán và thao túng thị trường chứng khoán thì mức phạt tiền tối đa đối với hành vi này là 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân. Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn mức phạt tiền tối đa quy định ở trên thì áp dụng mức phạt tiến tối đa quy định ở trên để xử phạt...

Đáng chú ý, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ cũng dành riêng 1 điều (Điều 42) để quy định về xử phạt vi phạm quy định về công bố thông tin. Theo đó, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức công bố thông tin; Không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán; Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán; Công bố thông tin cá nhân của chủ thể khi chưa được chủ thể đồng ý.

Ngoài ra, phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán; Không xác nhận hoặc đính chính thông tin hoặc xác nhận, đính chính thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật khi có thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán hoặc khi nhận được yêu cầu xác nhận, đính chính thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 4 Điều 123, khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM