Kinh tế Yên Bái có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua

Theo laodong.vn

6 tháng đầu năm 2022 kinh tế toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận nhiều thành tích nổi bật.

6 tháng đầu năm 2022, Yên Bái đã được được những thành tựu đáng ghi nhận về kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt hoàn toàn.
6 tháng đầu năm 2022, Yên Bái đã được được những thành tựu đáng ghi nhận về kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt hoàn toàn.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 7, Khoá XIX do HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức ngày 5/7, ông Tạ Văn Long - Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: "Kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,57%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, cao nhất trong 5 năm trở lại đây".

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,44% (cao hơn 2 lần bình quân chung cả nước), trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có 88/150 xã đạt chuẩn, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%; tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 12,54%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11.500 tỉ đồng, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng.

Tiếp đó là giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 147 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng; toàn tỉnh đã đón trên 805 nghìn lượt khách, doanh thu đạt gần 525 tỉ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.090 tỉ đồng, bằng 80,8% dự toán Trung ương giao, đạt 45,4% dự toán tỉnh giao, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.035 tỉ đồng, bằng 50% kế hoạch vốn giao.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho gần 13.200 lao động, bằng 67,7% kế hoạch, đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng; chuyển dịch trên 4.500 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, bằng 68,9% kế hoạch.

Dự kiến kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết quan trọng. Trong đó, 2 nghị quyết về lĩnh vực giáo dục có tác động sâu rộng tới hệ thống cơ sở giáo dục cũng như học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần giúp các cơ sở giáo dục tăng nguồn thu, tạo điều kiện tự chủ một phần kinh phí. Bảo đảm sự công bằng tương đối về mức đóng học phí giữa vùng thấp với vùng cao, giữa thành thị với nông thôn sẽ được ưu tiên hơn cả.