Kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật hải quan


Trong những tháng cuối năm năm 2022, không ít đối tượng thường lợi dụng sự thuận lợi về thủ tục hải quan để thực hiện các hành vi gian lận giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa. Để chủ động ứng phó với tình trạng này, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa.

Theo Tổng cục Hải quan, từ nay đến cuối năm 2022, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình vi phạm các quy định liên quan đến xuất xứ, ghi nhãn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục quán triệt đến cán bộ công chức tại các bộ phận tăng cường các biện pháp kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tự, chuyển tải bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; có kế hoạch chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp...

Đối với trường hợp phải kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan địa phương cần lưu ý một số nội dung khi kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn, chuyển tải bất hợp pháp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kịp thời đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.

Linh Trang