Kịp thời rà soát, bồi thường cho nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội

Tuấn Thủy

Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm.
Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm.

Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa ban hành Văn bản số 1429/QLBH-PNT ngày 14/9/2023 về việc báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy chung cư ở phố Khương Hạ.

Cụ thể, vụ cháy chung cư tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 12/9/2023 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến 56 người tử vong.

Nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại trên, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ nhân đạo theo quy định pháp luật.