Kịp thời rà soát, bồi thường cho nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội

Kịp thời rà soát, bồi thường cho nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội

Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.
Tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới lên đến 70%

Tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới lên đến 70%

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.
Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Phải tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong 3 ngày

Một trong những nội dung nhằm tạo thuận lợi trong việc chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm được quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ.
Cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự

Nhằm tạo thuận lợi trong thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm cắt giảm thủ tục, tăng cường công tác tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm.
Nhờ công nghệ vượt trội, FWD giải quyết việc bồi thường bảo hiểm chỉ trong một ngày

Nhờ công nghệ vượt trội, FWD giải quyết việc bồi thường bảo hiểm chỉ trong một ngày

Mới đây, FWD Việt Nam đã thay đổi trải nghiệm của khách hàng với Dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến 24h (24h E-Claim). Với thế mạnh công nghệ vượt trội, FWD đã rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ yêu cầu và có thể chi trả quyền lợi bảo hiểm chỉ trong vòng 24 tiếng, nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng hơn bao giờ hết.