Kịp thời xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân, học sinh

Hà Anh

Thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực kịp thời xuất cấp gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ người dân, học sinh các địa phương đảm bảo đủ về số lượng, an toàn về chất lượng.

Các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 29.664 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022.
Các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 29.664 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Theo Bộ Tài chính, đối với công tác xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ người dân, đến ngày 24/10/2022, thực hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 36.369 tấn gạo DTQG cho các địa phương hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm...

Trong đó, xuất cấp hỗ trợ Tết Nguyên đán là 13.959 tấn gạo; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 9.892 tấn gạo; hỗ trợ mưa lũ 3.738 tấn gạo; hỗ trợ cứu đói mất mùa 432 tấn gạo; hỗ trợ dự án trồng rừng 6.279 tấn gạo; hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 là 1.869 tấn gạo; xuất viện trợ cho Philippines 200 tấn gạo để khắc phục hậu quả mưa bão.

Đối với việc xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 29.664 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022 đảm bảo đủ về số lượng, an toàn về chất lượng, đúng đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

Đối với công tác xuất cấp hỗ trợ học sinh học kỳ I (năm học 2022 - 2023), Tổng cục DTNN đã ban hành các Quyết định số 571/QĐ-TCDT về việc xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023, Quyết định 635/QĐ-TCDT về việc điều chỉnh Quyết định số 571/QĐ-TCDT giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 37.388 tấn gạo cho các địa phương.

Đến ngày 24/10/2022, tiến độ xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023 đạt 12.992/37.388 tấn (đạt 35% tiến độ dự kiến). Số gạo còn lại các Cục DTNN khu vực đã và đang phối hợp với các địa phương để triển khai xuất cấp gạo theo đúng kế hoạch phân bổ (đến hết ngày 31/12/2022).