Xuất cấp hơn 478 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai

Hà Anh

Ngày 19/10/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1272/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 478,305 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; tiếp nhận, sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Quyết định số 1272/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2022.