Ký hợp đồng BOT Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo

PV. (T/h)

Ngày 30/7, Bộ Giao thông Vận tải ký hợp đồng BOT với Tập đoàn Đèo Cả và liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đoạn cao tốc có chiều dài 78,5km, 6 làn xe, rộng 32,35m. Ảnh internet
Đoạn cao tốc có chiều dài 78,5km, 6 làn xe, rộng 32,35m. Ảnh internet

Đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có chiều dài 78,5km, 6 làn xe, rộng 32,35m. Ở giai đoạn 1, đường có quy mô 4 làn xe, rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Dự án có tổng vốn đầu tư 8.925 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 3.786 tỷ đồng (vốn vay khoảng 2.756 tỷ đồng), vốn của Nhà nước khoảng 4.199 tỷ đồng. Được biết, thông qua đấu thầu, dự án đã tiết kiệm được hơn 891 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước và đến tháng 1/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo cả - Công ty cổ phần Xây Dựng Đèo Cả - Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194. Đây là một trong 3 dự án thành phần Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được triển khai theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc, giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m với vận tốc thiết kế 80km/h; tuyến hầm Núi Vung có chiều dài 2,2 km, quy mô 3 làn xe, bề rộng hầm 14m, lớn thứ 4 cả nước sau các hầm Hải Vân, Đèo Cả và Cù Mông.

Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô sẽ lên tới 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,35m. Công trình cao tốc ở dự án này có thêm cả công trình hầm, công trình cầu và các nút giao liên thông và trực thông (cầu vượt hoặc đường chui). Công trình cầu được thiết kế phù hợp khổ nền đường, giai đoạn phân kỳ bề rộng cầu là 17,5m, giai đoạn hoàn chỉnh sẽ xây dựng bổ sung 1 đơn nguyên bên cạnh cầu 16,25m.

Công trình hầm được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh một ống hầm bên phải, khai thác với 2 làn xe ngược chiều, giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư hoàn thiện ống hầm bên trái để khai thác hầm với quy mô hầm 6 làn xe. Đây là dự án có công trình giao thông đường bộ cấp I, công trình hầm cấp đặc biệt.

Cam Lâm - Vĩnh Hảo là dự án với mục tiêu từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá, thông thương trong khu vực, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông, kết nối tất cả các trung tâm kinh tế phía Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ và tạo động lực phát triển đột phá kinh tế - xã hội.