Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV được tiến hành theo 2 đợt

Gia Hân

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội vừa có Văn bản số 2212/TTKQH-TK về việc triệu tập Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023.

Quang cảnh Kỳ họp Quốc hội thứ 4.
Quang cảnh Kỳ họp Quốc hội thứ 4.

Thông báo nêu rõ, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV tiến hành theo 02 đợt gồm: Đợt 1 từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023 và Đợt 2 từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét đề nghị của cơ quan hữu quan và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 02 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 01 Kỳ họp, bao gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Bên cạnh đó, bổ sung 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV là dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 08 dự án Luật, bao gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cùng với đó, 02 dự thảo Nghị quyết sẽ được thông qua tại Kỳ họp là Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội sẽ cho ý kiến 08 dự án luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội cũng sẽ xem xét Báo cáo về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Về giám sát, Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đồng thời, xem xét, thông qua các nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024…