Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi số giữa Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel

Trần Huyền

Chiều ngày 22/11, Bộ Tài chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) về chuyển đổi số trong ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025 và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai cơ quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đồng chủ trì hội nghị.

Đại diện Bộ Tài chính và Viettel ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai cơ quan dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel.
Đại diện Bộ Tài chính và Viettel ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai cơ quan dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel.

Tham dự cuộc làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ, về phía Bộ Tài chính có các Thứ trưởng Bộ Tài chính và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Về phía Tập đoàn Viettel có các Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên nhằm mục đích tư vấn, thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp, nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, phát triển, giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành tài chính-ngân sách của Bộ Tài chính theo định hướng chuyển đổi số và kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung biên bản ký kết, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác trong tư vấn, thử nghiệm các giải pháp nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm tới ứng dụng công nghệ thông tin.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm tới ứng dụng công nghệ thông tin.

Tập đoàn Viettel sẽ cung cấp chuyên gia tư vấn, hỗ trợ đánh giá và đề xuất các phương án chuẩn hoá tối ưu các hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính.

Viettel cũng cung cấp chuyên gia, phối hợp với Bộ Tài chính để tư vấn, nghiên cứu và thử nghiệm một số công nghệ, giải pháp của chuyển đổi số; hỗ trợ tư vấn, nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp, công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng các ứng dụng nghiệp vụ nội bộ; hỗ trợ tư vấn các giải pháp công nghệ, quy hoạch tổng thể hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông...

Bên cạnh đó, Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác với Bộ Tài chính trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, trọng tâm vào một số công nghệ, giải pháp “lõi” của chuyển đổi số như như: công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật; hỗ trợ tư vấn và thử nghiệm các giải pháp đào tạo trực tuyến (e-Learning) tại Bộ Tài chính.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại hội nghị.

Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, Bộ Tài chính sẽ chia sẻ với Tập đoàn Viettel các định hướng chiến lược phát triển ngành Tài chính, các định hướng về cải cách quy trình nghiệp vụ và định hướng chuyển đổi số của ngành Tài chính để cùng nhau hợp tác vì sự phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số của Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, công nghệ thông tin là lĩnh vực Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng cảm ơn Tập đoàn Viettel nhiều năm qua đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Bộ Tài chính trong triển khai nhiều dịch vụ công nghệ thông tin, giải pháp phần mềm cho ngành Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, Viettel đã khẳng định được uy tín của mình qua 35 năm trưởng thành, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn Tập đoàn với các thế mạnh của mình tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bộ Tài chính nghiên cứu, tư vấn các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ, Viettel có thể thảo luận với các đơn vị của Bộ để chọn các nội dung trọng yếu để lập kế hoạch triển khai sớm, chọn những công nghệ mới nhất và tốt nhất để áp dụng.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định, Viettel sẽ chuẩn bị các nguồn lực của Tập đoàn để hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số giữa Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Tài chính nhằm tham vấn, lấy ý kiến các tập đoàn, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong quá trình hoạch định, xây dựng lộ trình chuyển đổi số của ngành Tài chính trong thời gian tới.