Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận:

Ký kết hỗ trợ tín dụng cho 5 Hợp tác xã

PV.

Hàng triệu lượt hộ nông dân và các đối tượng khách hàng ở nông thôn đã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Nhiều người nhờ nguồn vốn vay đã phát triển sản xuất thoát nghèo và làm giàu bằng chính các sản phẩm nông nghiệp tại quê hương mình.

Lễ ký kết hỗ trợ tín dụng với các hợp tác xã.
Lễ ký kết hỗ trợ tín dụng với các hợp tác xã.

Đó là khẳng định từ phía Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận tại Hội nghị triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CPvề chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản tổ chức vào ngày 29/10 vừa qua.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận, qua 5 năm triển khai Nghị định 41/2010/NĐ-CP và Thông tư số 14/2010/TT–NHNN về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể,doanh số cho vay giai đoạn từ 2010 đến tháng 9/2015 đạt 10.972 tỷ đồng, gấp 1,3 lần giai đoạn từ 2006 đến 2010, chiếm 24,9% trong tổng doanh số cho vay nền kinh tế tỉnh cùng giai đoạn. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn có những bước tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 – 2015 là 10,8%/năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành và chiếm 26,7% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tỉnh Ninh Thuận.

Đến cuối tháng 9/2015, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 3.020 tỷ đồng, với 97.500 khách hàng, tăng 14,22% so với năm 2014 và tăng 82,5% so với năm 2010. Có thể thấy, Nghị định 41/2010/NĐ-CP thực sự là cú hích để khơi thông nguồn vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Hàng triệu lượt hộ nông dân và các đối tượng khách hàng ở nông thôn đã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Nhiều người nhờ nguồn vốn vay đã phát triển sản xuất thoát nghèo và làm giàu bằng chính các sản phẩm nông nghiệp tại quê hương mình.

Tuy nhiên, sự phát triển đa dạng kinh tế xã hội đã khiến một số quy định trong Nghị định 41/2010 không còn phù hợp. Mặc khác, sau 5 năm triển khai, Nghị định 41/2010 đã bộc lộ một số hạn chế như đối tượng còn bó hẹp, chỉ ở phạm vi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ trang trại cư trú và có cơ sở hoặc dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn… Chính vì thế, Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ ra đời rất phù hợp với tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức ký kết hỗ trợ tín dụng cho 5 Hợp tác xã (HTX) với tổng số tiền 2 tỷ đồng. Trong đó, HTX dịch vụ Công Hải 500 triệu đồng, HTX dịch vụ nông nghiệp Gò Đền 500 triệu đồng, HTX dịch vụ nông nghiệp Bảo An 200 triệu đồng, HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Qúy 300 triệu đồng và HTX dịch vụ nông nghiệp chăn nuôi Tân Hà 500 triệu đồng.