Kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị có biểu hiện bao che cho buôn lậu


Đó là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 ký ban hành.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mạităng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nguồn: internet
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mạităng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nguồn: internet

Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành và địa phương; triển khai xây dựng các kế hoạch chuyên đề trọng tâm theo lĩnh vực, mặt hàng và tuyến; Tăng cường đấu tranh với các đối tượng cầm đầu buôn lậu, hoạt động có tổ chức; kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả; giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm tình hình cả bề rộng lẫn chiều sâu, trên cơ sở đó dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ban Chỉ đạo 389 các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ; xác định trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tiếp tay cho đối tượng vi phạm.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương bố trí lực lượng đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ cương kỷ luật. Có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế, kỷ luật người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảm bảo điều kiện, phương tiện cho các lực lượng thi hành công vụ.

Đổi mới công tác truyền thông cả bề rộng và chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền cho người dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này.

Các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung các biện pháp để nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực quản lý.

Trong đó, Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong khu vực kiểm soát hải quan tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh nhưng phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, không để lợi dụng kẽ hở để buôn lậu, trốn thuế, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại,…

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch công tác năm 2019, trong đó cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng cấm và các mặt hàng khác như: xăng dầu, quặng, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, linh kiện máy công cụ, ô tô, xe máy đã qua sử dụng, phân bón, thuốc bảo vệ thực phẩm, thuốc lá, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, nước ngọt, động vật hoang dã, gỗ, quần áo, vật liệu xây dựng…