Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm dẫn tới chậm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Minh Hà

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, chủ đầu tư các dự án thành phần, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan rà soát nhiệm vụ được giao; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể làm chậm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường dự án sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường dự án sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tiến độ thực hiện các dự án thành phần chính chậm so với yêu cầu

Ngày 18/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 271/CĐ-TTg về việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. 

Công điện nêu rõ, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, trong đó xác định rõ mốc tiến độ hoàn thành.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các bộ, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và nhất là việc giải phóng mặt bằng, tái định cư giai đoạn 1. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tiến độ thực hiện các dự án thành phần chính đã chậm so với yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ.

Từ thực tế này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các chủ thể liên quan, xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước; đồng thời, có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án theo mục tiêu đã được giao.

Để đảm bảo việc triển khai dự án theo tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, chủ đầu tư các dự án thành phần, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan rà soát các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm chậm tiến độ dự án gây lãng phí nguồn lực; gửi Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xử lý theo thẩm quyền trước ngày 23/4/2023.

Khẩn trương triển khai các dự án thành phần

Bên cạnh các nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất giai đoạn 1 (1.180 ha); bàn giao mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối trước ngày 30/6/2023; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường khu vực dự án.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai kịp thời giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; bố trí vốn và chỉ đạo triển khai hạng mục trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc tỉnh đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Giao nhiệm vụ cụ thể về triển khai dự án thành phần 1 – Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương bố trí nguồn vốn, giao chủ đầu tư và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dự án trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tại dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của dự án; chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết gửi Bộ Giao thông Vận tải để theo dõi tổng hợp, kiểm điểm tiến độ.

Đối với dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khẩn trương hoàn thành phê duyệt hồ sơ thiết kế phần thân và các hạng mục còn lại của công trình, để triển khai lựa chọn nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng; hoàn thành công trình đưa vào khai thác, vận hành đồng bộ với các dự án thành phần khác.

Đối với dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo, đánh giá năng lực triển khai Dự án của ACV.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong tổ chức đấu thầu gói thầu số 5.10; theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5.10 để có các phương án khả thi hiệu quả, nhằm lựa chọn được nhà thầu có năng lực thực sự trong tháng 5/2023; kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tiến độ, chất lượng, phương thức công tác lựa chọn nhà thầu.

Kiểm tra thực tế tại công trường dự án để xử lý tồn tại, hạn chế

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan liên quan.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, hướng dẫn và kịp thời giải quyết vướng mắc của các chủ đầu tư để triển khai dự án đáp ứng tiến độ, an toàn, chất lượng bảo đảm vệ sinh môi trường; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, thống nhất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 4, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, giám sát chặt chẽ quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án.

Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng định kỳ hằng tháng tổ chức kiểm tra thực tế tại công trường dự án để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng công trình, dự án, chủ động phòng ngừa tiêu cực, sai phạm.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý các kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các chủ đầu tư theo thẩm quyền.

 

Ngày 18/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 136/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại Thông báo này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành khẩn trương triển khai các hạng mục công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước thuộc dự án thành phần 1 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm khác.