Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán

N. Ánh

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán đã đạt nhiều thành tựu, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành như hoàn thiện khung pháp lý, triển khai các giải pháp hỗ trợ thị trường, triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán, tăng cường quản lý giám sát, góp phần đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của thị trường chứng khoán và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thị trường phục hồi trong nửa đầu năm

Theo báo cáo của UBCKNN, tính đến ngày 28/6/2016, chỉ số VN-Index đạt 622,2 điểm, tăng 7,5% so với cuối năm 2015. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 83,88 điểm, tăng 4,9% so với cuối năm 2015. Mức vốn hóa thị trường đạt 1.512 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cuối năm 2015, tương đương 36%GDP. Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu (cả phát hành riêng lẻ), đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 223 nghìn tỷ (tăng gần 85% so với cùng kỳ năm 2015. Huy động qua phát hành TPCP đạt hơn 180 nghìn tỷ đồng (tăng 120% so với cùng kỳ năm 2015).

Trong 6 tháng đầu năm 2016, số lượng công ty niêm yết mới trên thị trường tăng 15 công ty; hủy niêm yết 14 công ty. Tổng số công ty niêm yết trên 2 sàn hiện có 686 công ty (bao gồm cả 2 chứng chỉ quỹ ETF). Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chứng khoán cũng xem xét chấp thuận hồ sơ công bố thông tin cổ phần hóa và thoái vốn cho 90 doanh nghiệp và tổ chức đấu giá cho 56 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, 15 doanh nghiệp thực hiện bán phần vốn nhà nước, tổng giá trị thu về đạt 4.970 nghìn tỷ đồng (gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2015).

UBCKNN cũng đã tăng cường quản lý, giám sát các công ty đại chúng , tổ chức niêm yết, thúc đẩy sử dụng hệ thống công bố thông tin tự động (IDS), qua đó giúp cải thiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng. Bên cạnh đó, chỉ đạo HNX tăng cường rà soát, giám sát các công ty trên UpCom, bổ sung các yêu cầu công bố thông tin và đưa ra tiêu chí phân bảng các công ty trên UpCom nhằm tăng cường tính minh bạch và cảnh báo cho nhà đầu tư.

Đối với công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, UBCKNN tiếp tục tăng cường giám sát nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp vi phạm chế độ giao dịch của các công ty chứng khoán và vi phạm của các tổ chức, cá nhân có hành vi làm giá, thao túng thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBCK đã ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 4,37 tỷ đồng.

Phát triển thị trường minh bạch, hiệu quả

Tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 của UBCKNN, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2016, UBCKNN cần tập trung thúc nỗ lực bám sát triển khai các chương trình, kế hoạch của Chính Phủ, Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý; thúc đẩy tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Trong đó, tập trung tái cấu trúc cơ sở hàng hóa, nâng cao chất lượng, phân bảng thị trường, phát triển sản phẩm mới,từng bước chuẩn bị kỹ để đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phát sinh, tiếp tục tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán, phát triển các loại hình nhà đầu tư tổ chức. Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục tăng cường trong công tác quản lý, giám sát thị trường và xử lý vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, giám sát góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng, minh bạch của thị trường.

Trên cơ sở đó, UBCKNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các DNNN theo tinh thần Quyết định 51 và gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch; Nâng cao chất lượng các cổ phiếu niêm yết thông qua việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro và tăng cường tính minh bạch trên thị trường chứng khoán; Tiếp tục thực hiện các biện pháp cải tiến thị trường đăng ký giao dịch (UpCoM), đồng thời tiếp tục rà soát, phân loại, tăng cường giám sát cổ phiếu trên thị trường Upcom; phát triển thị trường trái phiếu.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các Quy chế chi tiết về sản phẩm, giao dịch, thanh toán bù trừ, thành viên và giám sát; chuẩn bị cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ để đưa thị trường chứng khoán phái sinh; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới.

Phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư bằng việc triển khai hiệu quả quy định nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; bổ sung quy định hướng dẫn cổ phiếu không có quyền biểu quyết; Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng frontier market lên hạng emerging market trên bảng xếp hạng MSCI.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường. Theo đó, tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán để giảm số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản lý giám sát chặt hoạt động của công ty chứng khoán; Nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán.

Đối với công tác thanh tra, giám sát, trong 6 tháng cuối năm 2016, UBCKNN tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, giám sát, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng, minh bạch của thị trường.