Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh Lãnh đạo Bộ Tài chính

PV.

Ngày 8/8/2023, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các chức danh lãnh đạo Bộ Tài chính theo Quy định số 96/QĐ-TW.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Thắng - Phó Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Cao Anh Thắng - Phó Vụ trưởng, Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ V, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Tự - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Võ Thành Hưng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác.

Đại diện các Ban Đảng ở Trung ương và Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị.
Đại diện các Ban Đảng ở Trung ương và Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị.

Do đó, Bộ trưởng lưu ý các đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ hồ sơ của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, cùng với đó, đề nghị các đồng chí công tâm, trách nhiệm, trên tinh thần phát huy đoàn kết nội bộ và đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan, dân chủ.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Đức Thắng - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thông báo quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, triển khai các bước lấy phiếu tín nhiệm, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Lãnh đạo Bộ Tài chính đã thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV.
Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV.

Được biết, cũng trong ngày 8/8/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV. Tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chi, đồng chí Võ Thành Hưng tham gia quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV.