Lấy ý kiến về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với muối ăn

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Thường xuyên kiểm tra chống dột, an toàn kho tàng và xung quanh; kịp thời có biện pháp xử lý khi kho bị dột, bị tốc mái… Đặc biệt, trong tháng đầu sau nhập muối, thủ kho phải kiểm tra một lần/ngày để phát hiện và xử lý hiện tượng muối chảy (nếu có).

Muối là một trong mặt hàng DTQG đòi hỏi khâu bảo quản khá phức tạp và nghiêm ngặt. Nguồn: internet
Muối là một trong mặt hàng DTQG đòi hỏi khâu bảo quản khá phức tạp và nghiêm ngặt. Nguồn: internet

Đó là một quy định nghiêm ngặt trong quy trình bảo quản muối tại Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với muối ăn đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến.

Muối là một trong mặt hàng nằm trong danh mục hàng dự trữ quốc gia, nhưng hiện nay vẫn chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn Dự trữ quốc gia (DTQG). Nhiệm vụ quản lý muối ăn dự trữ quốc gia mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Bộ Tài chính. Để đáp ứng yêu cầu quản lý Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Bộ Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước về DTQG đang triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn DTQG nhằm đáp ứng thực tiễn quản lý và bảo quản muối ăn DTQG.

Muối là sản phẩm DTQG quan trọng chính vì vậy tinh minh bạch trong xuất- nhập muối luôn đặt lên hàng đầu. Sau mỗi đợt xuất muối, Chi cục DTNN xác định khối lượng muối đã xuất kho, đối chiếu với số liệu bên nhận, tập hợp 04 bộ chứng từ có đầy đủ chữ ký của thủ kho bảo quản, tổ trưởng vùng kho, kỹ thuật viên thử nghiệm Chi cục DTNN, phụ trách kế toán Chi cục TNN và Lãnh đạo Chi cục DTNN theo quy định.

Ông Nguyễn Mộng Lân

Ông Nguyễn Mộng Lân, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Tổng cục DTNN cho biết, việc xây dựng quy chuẩn được thực hiện theo quy định của Luật DTQG và theo hướng dẫn của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn DTQG sẽ quy định cụ thể về yêu cầu cảm quan, yêu cầu lý hóa, yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như yêu cầu về nhà kho, công tác bảo quản và yêu cầu quản lý đối với muối ăn DTQG.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn quy định, muối ăn DTQG phải đảm bảo có màu trắng, trắng trong, trắng ánh xám, trắng ánh vàng hoặc trắng ánh hồng, không mùi, có vị mặn đặc trưng của muối ăn, không có vị lạ. Chất lượng muối ăn nhập kho quy định tiêu chuẩn chất lượng cụ thể nhập đáp ứng về công tác bảo quản dài ngày của muối ăn, giữ được tiêu chuẩn chất lượng và hạn chế hao hụt.

Muối là một trong mặt hàng DTQG đòi hỏi khâu bảo quản khá phức tạp và nghiêm ngặt. Chính vì vậy, tại dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn DTQG quy định về bảo quản khá cụ thể và chi tiết như: Yêu cầu về kho chứa và trang thiết bị bảo quản muối, quy trình nhập muối, bảo muối trong quá trình lưu kho, quy trình xuất kho và quy định về báo cáo chất lượng muối.

Trong quá trình bảo quản muối DTQG phải đảm bảo các quy định về chế độ bảo quản, vệ sinh, an toàn kho tàng và công tác kiểm tra gồm kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên, đột xuất. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện xuất muối phải đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động và đầy đủ tài liệu, chứng từ xuất muối.

“Hàng tuần kho phải được quét dọn 1 lần. Khơi thông rãnh nước ót từ trong kho ra ngoài, kịp thời thay lớp cót phủ mặt muối khi bị hỏng. Cây cối xung quanh kho phải được phát quang, rẫy sạch cỏ từ nền kho ra 2,5 m.  Cách ly tuyệt đối các loại xăng, dầu, thuốc sát trùng, các chất độc với người và hàng hoá trong khu vực kho. Kiểm tra việc thực hiện phòng chống cháy và lụt bão”, ông Nguyễn Mộng Lân cho biết.

Ngoài kiểm tra định kỳ, khi có trời mưa, gió lớn, bão lụt xảy ra hoặc trong các trường hợp bất thường khác, Thủ trưởng đơn vị và thủ kho phải tổ chức kiểm tra ngay kho và hàng hoá, phát hiện kịp thời diễn biến xấu để có biện pháp khắc phục nhanh chóng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính minh bạch trong xuất- nhập muối, ông Nguyễn Mộng Lân cho biết, sau mỗi đợt xuất muối, Chi cục DTNN xác định khối lượng muối đã xuất kho, đối chiếu với số liệu bên nhận, tập hợp 04 bộ chứng từ có đầy đủ chữ ký của thủ kho bảo quản, tổ trưởng vùng kho, kỹ thuật viên thử nghiệm Chi cục DTNN, phụ trách kế toán Chi cục DTNN và Lãnh đạo Chi cục DTNN theo quy định.

Ông Nguyễn Mộng Lân cho rằng, một trong điểm đáng chú ý của Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn DTQG là  quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện Quy chuẩn. Theo đó, các tổ chức, cá nhân cung cấp muối DTQG có trách nhiệm cung cấp muối có chất lượng phù hợp với quy định. Đồng thời, các Cục DTNN khu vực có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục DTNN giao nhận, bảo quản muối theo đúng quy định.

Trong quá trình bảo quản muối đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra chất lượng muối thường xuyên và định kỳ 3 tháng một lần lấy mẫu xác định, đối chiếu các chỉ tiêu chất lượng theo quy định.

Ngay sau khi Dự thảo đưa ra lấy ý kiến nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng Quy chuẩn là rất cần thiết. Nó sẽ là căn cứ để chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành về các yêu cầu kỹ thuật, quy trình bảo quản và công tác quản lý đối với muối ăn DTQG.