Kho bạc Bà Rịa Vũng Tàu triển khai thanh tra chuyên ngành:

Loại bỏ tình trạng đối phó hồ sơ, chứng từ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 1/1/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước chính thức triển khai chức năng thanh tra chuyên ngành kho bạc nhà nước.

Từ đầu năm tới nay, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện 6 cuộc TTCN tại các đơn vị sử dụng ngân sách
Từ đầu năm tới nay, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện 6 cuộc TTCN tại các đơn vị sử dụng ngân sách

Trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước (KBNN) về xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặc dù số cuộc thanh tra không nhiều, và công tác này còn mới mẻ nhưng cũng đã mang lại một số kết quả nhất định giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) tại địa phương.

Hoàn thành 100% kế hoạch

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm đến nay, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện 6 cuộc thanh tra chuyên ngành (TTCN), đạt tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, có 5 cuộc đã ban hành kết luận, 1 cuộc đã kết thúc thanh tra tại đơn vị, đang dự thảo kết luận thanh tra.

Kho bạc Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện thanh tra tại các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng kế hoạch, định hướng. Theo đó, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN gồm chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện kiểm soát chi qua KBNN niên độ ngân sách năm 2015. Đồng thời, thanh tra theo chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đánh giá kết quả công tác TTCN, ông Nguyễn Ngọc Châu cho biết, mặc dù số cuộc thanh tra chưa nhiều, công tác TTCN mới trải qua thời gian ngắn thực hiện, nhưng công tác này đã giúp các đơn vị được thanh tra có sự chuyển biến về nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi NSNN. Đặc biệt, TTCN đã giúp loại bỏ được tình trạng đối phó hồ sơ, chứng từ để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi của KBNN khi giao dịch.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra tại đơn vị sử dụng NSNN,  đã phát hiện ra những thiếu sót từ phía KBNN nơi đơn vị giao dịch trong việc chấp hành các quy trình, quy định về kiểm soát chi. Từ đó, có những biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật việc chấp hành các quy trình nghiệp vụ trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN.

Ngoài ra, từ kết luận thanh tra của KBNN đã giúp đơn vị được thanh tra cũng như KBNN hoàn thiện, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong quy trình kiểm soát, quản lý và sử dụng NSNN.

Cần bỏ quy định thời gian khảo sát không quá 10 ngày

Theo ông Nguyễn Ngọc Châu, mặc dù bước đầu đạt được một số kết quả nhất định nhưng công tác TTCN là công việc hoàn toàn mới của hệ thống KBNN, công chức làm công tác này chưa có nhiều kinh nghiệm. Do vậy, bước đầu triển khai còn nhiều lúng túng, còn hạn chế về mặt kỹ năng thanh tra. Tác phong, cách hiểu, cách nghĩ, cách làm việc có lúc chưa thích nghi được với nhiệm vụ mới. Ngoài ra, ranh giới giữa phạm vi nội dung TTCN KBNN với thanh tra tài chính khá mờ nhạt, chưa có sự phân định cụ thể, chính vì vậy, trong quá trình thực hiện dễ dẫn đến thanh tra vượt phạm vi theo quy định.

Trong khi đó, tại Quyết định số 777/QĐ- KBNN của Tổng Giám đốc KBNN về việc ban hành quy trình TTCN lại quy định thời gian khảo sát, nắm tình hình để quyết định thanh tra không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày được giao nhiệm vụ. Thực tế cho thấy rất khó thực hiện đúng thời gian quy định, vì khi giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch TTCN gồm nhiều đối tượng tại một thời điểm, do đó, cùng lúc không thể khảo sát tất cả các đối tượng.

Hay cũng tại Quyết định số 777 quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận. Mốc thời gian này cũng rất khó để thực hiện theo đúng quy định, vì dự thảo kết luận thanh tra phải gửi cho đối tượng thanh tra, phải chờ đối tượng thanh tra trả lời bằng văn bản thống nhất hay không thống nhất. Nếu không thống nhất thì lại phải có thời gian làm rõ vì sao không thống thống nhất…

Do đó, theo KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu, để công tác TTCN ngày càng đi vào thực chất cũng như chủ động thời gian cho cơ sở trong công tác khảo sát, nắm tình hình trước khi quyết định thanh tra, đề nghị KBNN bỏ quy định thời gian khảo sát không quá 10 ngày như trên.

Đồng thời, KBNN cần nâng quy định chậm nhất 15 ngày lên thành 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra. Vì sau ngày báo cáo kết quả, đoàn thanh tra phải dự thảo kết luận thanh tra trình giám đốc phê duyệt nội dung, sau đó gửi dự thảo này cho đối tượng được  thanh tra, thống nhất, mới đi đến bước cuối là ban hành kết luận chính thức.