Kho bạc Nhà nước và dấu ấn thanh tra, kiểm tra năm 2014

Nhật Nam

(Tài chính) Theo Vụ Thanh tra, Kho bạc Nhà nước, trong năm 2014, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 30/29 đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh và quận, huyện, đạt 103%, do thực hiện kiểm tra thêm Cục Công nghệ Thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo Kho bạc Nhà nước.

Trong năm 2014, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố đã tiến hành 2.207 cuộc kiểm tra. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trong năm 2014, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố đã tiến hành 2.207 cuộc kiểm tra. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Như vậy, trong năm 2014, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố đã tiến hành 2.207 cuộc kiểm tra, đạt 98% kế hoạch được giao. Cũng trong năm 2014, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã thực hiện giám sát được trên 1.753 lượt. Đây là kết quả ấn tượng của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước trong năm 2014.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện được một số các tồn tại trong việc hạch toán, kế toán, việc chấp hành định mức chi tiêu của đơn vị, cũng như phát hiện được những số liệu bất hợp lý… Từ đó, có các biện pháp kiểm tra đột xuất hay yêu cầu đơn vị báo cáo giải trình.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, bước sang năm 2015, Thanh tra Kho bạc Nhà nước tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Kho bạc Nhà nước, định hướng của Thanh tra Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước đều được kiểm tra, tránh chồng chéo và có sự phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ Kho bạc Nhà nước.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong Ngành phải tăng cường thực hiện công tác phúc tra, xử lý, khắc phục và chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra như: tổ chức phúc tra thực tế tại đơn vị đảm bảo các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra đều được khắc phục triệt để…/.