Lợi nhuận từ khai thác mới của Tập đoàn Prudential đạt hơn 3.125 triệu USD

Tú Linh

Tập đoàn Prudential vừa công bố báo cáo tài chính thường niên năm 2023, trong đó nêu rõ mức lợi nhuận từ hoạt động khai thác mới đạt 3.125 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Thặng dư gộp từ hoạt động kinh doanh được tạo ra từ hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và hoạt động quản lý tài sản của Tập đoàn Prudential đạt 2.740 triệu USD, tăng 15 triệu USD so với năm 2022. Lợi nhuận điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh đạt 2.893 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Anil Wadhwani - Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential cho biết: Với những nỗ lực phát triển thị trường tại châu Á và châu Phi, kết quả kinh doanh năm 2023 không chỉ minh chứng cho hoạt động hiệu quả trên cả kênh đại lý và kênh hợp tác kinh doanh qua ngân hàng, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Prudential tại các thị trường này.

Lợi nhuận từ khai thác mới của Tập đoàn Prudential đạt hơn 3.125 triệu USD - Ảnh 1

Phát huy kết quả đạt được, để hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh, thời gian tới, Tập đoàn Prudential sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra giá trị cho các cổ đông.

Được biết, Tập đoàn Prudential cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp châu Á, châu Phi. Sứ mệnh của Tập đoàn là trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy cho các thế hệ thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính, sức khỏe đơn giản và dễ tiếp cận.

Hiện tại, Tập đoàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (mã: 2378) và Sở Giao dịch Chứng khoán London (mã: PRU).