Lưu ý kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2014

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo quy định của Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) thì chậm nhất ngày 31/3 tới, người nộp thuế phải thực hiện việc kê khai SDĐPNN và xác định phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp với chi cục thuế nơi có đất chịu thuế. Đồng thời, nộp đầy đủ số tiền thuế chênh lệch vào ngân sách Nhà nước.

 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế. Nguồn: internet
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế. Nguồn: internet

Cụ thể, việc kê khai tổng hợp thuế SDĐPNN và nộp chênh lệch bổ sung thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người nộp thuế có nhiều thửa đất trở lên trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn.

Theo Tổng cục Thuế,  sẽ có 2 trường hợp không phải kê khai tổng hợp thuế SDĐPNN gồm: Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với 01 (một) thửa đất hoặc nhiều thửa đất tại cùng một quận, huyện nhưng tổng diện tích đất chịu thuế không vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã và không phải lập tờ khai thuế tổng hợp.

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác nhau nhưng không có thửa đất nào vượt hạn mức và tổng diện tích các thửa đất chịu thuế không vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và không phải lập tờ khai tổng hợp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện và không có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các thửa đất chịu thuế vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và lập tờ khai tổng hợp thuế nộp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chọn để làm thủ tục kê khai tổng hợp.

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác nhau và chỉ có một thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và  phải lập tờ khai tổng hợp  tại chi cục thuế nơi có thửa đất ở vượt hạn mức.

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện và có thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất và nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế; đồng thời lựa chọn chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế vượt hạn mức để thực hiện lập tờ khai tổng hợp.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương xử lý nghiêm các trường hợp chậm hoặc không kê khai thuế. Cụ thể, nếu người nộp thuế chậm nộp hồ sơ kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là vi phạm hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.