Mì ăn liền Miliket lên sàn UPCoM

PV.

Ngày 10/7/2017, 4,8 triệu cổ phiếu của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (MCK: CMN) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket là đơn vị được sáp nhập từ Xí nghiệp Chế biến Lương thực Thực phẩm Colusa (thành lập năm 1972) và Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm Miliket (hoạt động từ năm 1985) năm 2004.

Năm 2006, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với vốn điều lệ 48 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Lương thực miền Nam nắm giữ 30,72%, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nắm giữ 20% và Công ty TNHH TM&DV Mesa nắm giữ 20,08% vốn cổ phần.

Sản phẩm chính của công ty bao gồm các loại sản phẩm mì ăn liền, đặc biệt nhãn hiệu mì ăn liền Colusa – Miliket với gói mì giấy kraft và hình ảnh hai con tôm đã trở thành thương hiệu của công ty, được người tiêu dùng ưa thích.

Hiện nay, bên cạnh các sản phẩm mì ăn liền truyền thống, sản phẩm của công ty được phát triển phong phú, đa dạng hóa với hơn 60 mặt hàng thực phẩm chế biến các loại như miến, phở, bún, cháo ăn liền và một số mặt hàng gia vị nước tương, bột canh, tương ớt…

Thương hiệu Colusa – Miliket đã trở nên quen thuộc với nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước, sản phẩm của công ty được phân phối rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Ba Lan…

Kết quả kinh doanh năm 2015 - 2016

                                                                            Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

Vốn CSH

124,1

123,9

Doanh thu thuần

477,1

458,8

Lợi nhuận sau thuế

31,1

19,6

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

25.859

25.827

Tỷ lệ cổ tức (%)

30

25

                                                  Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016

Trong thời gian tới, công ty dự kiến mở rộng thị trường và quy mô hoạt động sản xuất, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng năng suất và đảm bảo phát triển bền vững, ổn định cho thương hiệu sản phẩm Colusa – Miliket.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

575

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

22,4

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

3,9

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

46,67

Cổ tức (%)

25

                 Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 

 

Cùng ngày, 4 triệu cổ phiếu của CTCP Lương thực Bình Định (MCK: BLT) cũng đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổng giá trị đăng ký giao dịch của 2 cổ phiếu mới lên sàn này đạt 88 tỷ đồng.