[Infographic] Thị trường UPCoM 6 tháng đầu năm 2017


Trong 6 tháng đầu năm 2017, khối lượng giao dịch bình quân trên sàn UPCoM đạt 10,77 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 29,7% so với năm 2016), giá trị giao dịch bình quân đạt 196,74 tỷ đồng/phiên (tăng 54,6% so với bình quân cả năm 2016).

[Infographic] Thị trường UPCoM 6 tháng đầu năm 2017 - Ảnh 1